Ukoliko ste motivirani za posao u svijetu investicijskog bankarstva s posebnim fokusom na područje korporativnih financija u naglašeno dinamičnom ritmu te uz spremnost na puno radnog angažmana - javite nam se. Neovisno o tome imamo li otvorenu poziciju u trenutku Vašeg javljanja, GRUBIŠIĆ & Partneri su uvijek spremni razmotriti zapošljavanje kvalitetnih kadrova.

Poželjne karakteristike kandidata za rad u našem timu su:
 • Završen studij financija (ili inženjerskog usmjerenja sa završenim diplomskim studijem financija)
 • Spremnost na pohađanje CFA programa
 • Vrlo izražene analitičke vještine i sposobnost donošenja ispravnih zaključaka indukcijom (razumijevanje 'velike slike') i dedukcijom (identifikacije relevantnih detalja i dijelova 'velike slike')
 • Strukturirani pristup provedbi projektnih zadataka i rješavanju problema
 • Dobro poznavanje excela i powerpointa
 • Izražena poslovna informiranost
 • Sklonost čitanju financijsko-poslovne literature
 • Izražena sposobnost pisane komunikacije i izražavanja poštujući standarde hrvatskog pravopisa i gramatike
 • Izvrstan engleski jezik u govoru i pismu
 • Spremnost rada pod mentorstvom iskusnijih kolega i/ili aktivna pomoć manje iskusnim članovima tima
 • Inteligentnost, energičnost i integritet u zastupanju interesa klijenta
 • Predanost kvaliteti
Uobičajeni proces ...
 • Intervju s više kolega iz ureda
 • Testiranje
 • Dodatni razgovor nakon testiranja kako bi kandidat dobio priliku objasniti svoje odgovore na testiranju