• Izrada detaljnog financijskog modela i projekcija u različitim scenarijima nastavka poslovanja
  • Identifikacija područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova, načina tretiranja neoperativne imovine i drugih mjera potrebnih za stabilizaciju novčanog toka
  • Prezentacija plana financijskog restrukturiranja kreditorima i pregovaranje uvjeta reprograma i refinanciranja kreditnih obveza
  • Pronalazak investitora za dokapitalizaciju i/li refinanciranje postojećih kreditora
  • Aktivna pomoć u implementaciji mjera