Sve strateške odluke kompanije će se u određenom trenutku reflektirati na financijskim indikatorima. U nastavku je dio strateških odluka koje uvelike utječu na vlasničku poziciju i/ili na projicirane financijske rezultate poslovanja uključujući odabrane teme i pitanja koja bi se adresirala u donošenju strateške odluke.

 • Ulazak strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo
  • Je li nam potreban kapital za ekspanziju?
  • Postoji li potencijal sinergija između naše kompanije i investitora (nova tržišta, manji troškovi, dijeljenje znanja itd)?
  • Da li je javna ponuda dionica izvediva i prihvatljiva opcija financiranja?
  • Kojem riziku se izlažemo ako ostanemo samostalni?
  • Koja je vrijednost naše kompanije?
 • Prodaja kompanije
  • Imamo li adekvatnog nasljednika u obitelji (ako se radi o obiteljskom biznisu i vlasništvu)?
  • Jesmo li dosegnuli maksimum u samostalnom razvoju?
  • Imamo li adekvatnu financijsku snagu i menadžment koji kompaniju može dodatno unaprijediti?
  • Je li trend konsolidacije i udruživanja u našoj branši neizbježan kao način poboljšanja profitabilnosti?
  • Je li menadžment sposoban i voljan preuzeti vlasništvo od postojećih vlasnika?
  • Kojem riziku se izlažemo ako ne prodamo kompaniju?
  • Koja je vrijednost naše kompanije?
 • Akvizicija drugih biznisa
  • Koji je ključni motiv mogućeg preuzimanja ciljnog biznisa i je li on ispravan?
  • Zanima li nas cjelokupno ili dio poslovanja ciljnog biznisa?
  • Postoje li sinergijski efekti?
  • Je li biznis u strukturiranom procesu prodaje i ima li još zainteresiranih preuzimatelja?
  • Koja bi bila razumna valuacija ciljnog biznisa?
  • Kako ćemo financirati transakciju?
  • Kako ćemo integrirati poslovanje dvaju kompanija?
  • Postoji li prirodni kupac ciljnog biznisa u slučaju naše odluke da ga prodamo?
 • Odabir načina financiranja poslovanja (dug ili vlasnički kapital)
  • Da li imamo potrebu za vanjskim izvorom financiranja?
  • Je li financiranje u svrhu restrukturiranja ili u svrhu financiranja daljnjeg rasta poslovanja?
  • Jesmo li prezaduženi gledano statički (neto dug / EBITDA, dug vs vlasnički kapital) ili dinamički (projicirani slobodni novčani tok kompanije u odnosu na iznose potrebne za servisiranje postojećih otplatnih planova kreditnih obveza)?
  • Je li nam dostupan dodatan dug i pod kojim uvjetima?
  • Koji je stupanj operativne i fnancijske poluge kompanije prije i nakon financiranja?
  • Jesmo li spremni na ulazak strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo kroz proces dokapitalizacije?
  • Da li javna ponuda dionica izvediva i prihvatljiva opcija financiranja?
  • Koja je valuacija našeg biznisa i koliki udio bi novi suvlasnik trebao imati nakon dokapitalizacije?
 • Restrukturiranje / refinanciranje duga
  • Jesu li dospijeća postojećih kreditnih obveza usklađena s projekcijom slobodnog novčanog toka iz kojeg se trebaju podmirivati?
  • Imamo li alternativni pristup financiranju dugom koji je povoljniji s aspekta kamate i ročnosti?
  • Jesu li postojeći kreditori oni koji mogu pratiti eventualne dodatne potrebe za zaduživanjem?
  • Je li restrukturiranje duga preduvjet ulasku strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo?
  • Je li kompanija u situaciji da se dio duga treba konvertirati u vlasnički kapital?
 • Spajanje kompanija iz grupacije u jednu pravnu osobu ili izdvajanje dijelova poslovanja u zasebne pravne cjeline
  • Da li bi se spajanjem u jednu pravnu osobu mogle ostvariti uštede na nabavi ili poboljšati određeni procesi kojim bi se zbog poboljšane efikasnosti povećala profitabilnost?
  • Da li bi se spajanjem reducirala količina administracije i olakšalo upravljanjem s fokusom na rezultate cjelokupne grupe umjesto pojedinih kompanija (pravnih osoba) unutar sustava?
  • Da li bi pojedini dijelovi sustava svojim izdvajanjem dobili priliku biti fleksibilniji i konkurentniji?
  • Predstavljaju li određeni segmenti poslovanja netemeljnu djelatnost te bi ih trebalo izdvojiti i pripremiti za prodaju?
 • Prijenos vlasništva između kompanija i/ili fizičkih osoba
  • Da li bi se prijenosom vlasničkih udjela između kompanija ostvarile porezne uštede ili kreirala na drugi način poželjnija formalna ili suštinska struktura vlasništva?
  • Da li bi se vlasništvo nad više kompanija trebalo zamijeniti vlasništvom u holding kompaniji?
  • Je li za određenu svrhu bolje da je vlasništvo nad udjelima u rukama fizičke ili pravne osobe?
 • Tretman neoperativne imovine
  • Koji dio imovine je neoperativan i može li se staviti u funkciju?
  • U kojoj je mjeri neoperativna imovina likvidna?
  • Je li neoperativna imovina potencijalno korisna u svrhe koje su komplementarne osnovnoj djelatnosti?
  • Treba li neoperativnu imovinu izdvojiti u zasebnu pravnu osobu?
  • Koje su porezne implikacije eventualne prodaje ili izdvajanja neoperativne imovine?
 • Investiranje u proizvodne ili distributivne kapacitete uključujući proširenje ili promjenu strukture portfelja proizvoda i usluga
  • Koji je projicirani efekt moguće investicijske odluke na budući slobodni novčani tok kompanije?
  • Kako bi se investicija financirala i pod kojim uvjetima?
  • Ostvaruje li planirana investicija pozitivan NPV?
  • Kolika je stopa povrata (IRR) na investiciju?
  • Što ako ne investiramo ili odgodimo investiciju?
  • U kojoj mjeri bi novi proizvod kanibalizirao postojeći portfelj?
  • Koji je procijicirani slobodni novčani tok kompanije ako ne mijenjamo strukturu proizvoda i usluga?
 • Modeliranje i simulacija različitih scenarija razvoja poslovanja s kvantificiranim efektima na projicirani račun dobiti i gubitka, bilancu i novčani tok kompanije
  • Koje varijable iz strateškog financijskog plana imaju najveći utjecaj na projicirani RDG, bilancu i novčani tok?
  • Koji scenarij nameće potrebu za dokapitalizacijom ili drugim oblikom eksternog financiranja?
  • U kojem scenariju postoje tzv. realne opcije odnosno mogućnost naknadnih odluka o pojedinim postupcima ovisno o razvoju događaja (npr. dodatno ulaganje ili napuštanje proizvodnog programa)?